" alt="">

Stanica Novi Sad

period

jan 2022 - jul 2023

Izvođаč

ZGOP d.o.o.

lokacija

Novi Sad

status

završeno

rekonstrukcija

Stanica Novi Sad

“Modernizacija i rekonstrukcija Mađarsko – Srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica – Državna granica ( Kelebija )/radovi na gornjem stroju Stanice Novi Sad, 31 projekat – Novi Sad”. Radovi su započeti Januara 2022.god., a završeni su Jula 2023.god. Ukupno je izvršena rekonstrukcija koloseka u dužini od 5,424 km i 31 skretnice.

Referentni projekti