" alt="">

Stanica Beograd Centar

Period

dec 2014 - jan 2016

Izvođаč

ZGOP d.o.o.

lokacija

Beograd

Status

završeno

rekonstrukcija

Stanica Beograd Centar

Izvođenje radova na “Rekonstrukcija kapaciteta za prijem, otpremu i saobraćaj vozovima u železničkoj stanici Beograd Centar – Faza 1”. Radovi su izvršeni u periodu od Decembra 2014. god do Januara 2016. god. Izgrađen je kolosek u ukupnoj dužini od 5,05 km i 35 skr.

Referentni projekti