" alt="">

Usluge

Gradnja, remont i održavanje pruga

Održavanje pružne mehanizacije

ZGOP poseduje proizvodni pogon sa 15 koloseka, ukupne dužine 2.810 metara i depoom površine 4000 metara kvadratnih.

Takođe, na raspolaganju je i pogon za farbanje vozila, mašina, mehanizacije i opreme, pogon za pranje pružnih vozila, kao i nekoliko garaža i magacina.

Laboratorijska ispitivanja

Centar stručnog osposobljavanja

Mehanizacija