Mašine za zemljane radove i manipulaciju sa kolosečnim materijalom


 • Iskop
  • Buldozer TG140
  • Buldozer TG80
 • Valjanje
  • Vibrovaljak W 6/7
  • Vibrovaljak BW76S
 • Manipulacija materijalom
  • Dvoputi bager DS/F
  • Dvoputi bager A700Š
  • Utovarivač RD130
  • Utovarivač WA250
  • Portalni kran EMPK

ZGOP a.d. Novi Sad