Mašine i oprema za zavarivanje šina


 

  • ET postupak, Kalugaputmaš PRSM-4
  • AT postupak

ZGOP a.d. Novi Sad