BEOGRAD CENTAR - STARA PAZOVA

Modernizacija i rekonstrukcija madjarsko-srpske pruge na teritoriji Republike Srbije (sekcija Beograd Centar - Stara Pazova).

SENTA - SUBOTICA

Radovi na sanaciji pruge pruge Banatsko Miloševo-Senta-Subotica, deonica Senta-Subotica, u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka.

STUBLINE - VREOCI

Zamena šina na otvorenoj pruzi izmedju stanica Stubline - Brgule i na pruzi Brgule - Vreoci.

TENT

Mašinska regulacija koloseka i skretnica pruge Termo-elektrane "Nikola Tesla".

KRALJEVO - RAŠKA

Sanacija tunela "Bela glava", "Dželep", "Polumir" i "Bojanić" na pruzi Kraljevo - Raška, deonica Kraljevo - Jošanička Banja u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka u tunelima.

TENT

Rešetanje koloseka na prugama Termo-elektrane "Nikola Tesla".

NIŠ - ZAJEČAR

Sanacija pruge Niš - Zaječar, deonica Matejevac - Knjaževac, u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka.